Vị trí của bạn: m88 top10bookie > m88 top10bookie > 76 người vs Nhiệt _ez7guoG6
76 người vs Nhiệt _ez7guoG6
Ngày 2022-11-21 21:42     HITS: 163

76 người vs Nhiệt _ez7guoG6

76 người vs Nhiệt _ez7guoG6

76 người vs Nhiệt : 2021-07-2802: 45 Oliga, 76 người vs Thời gian cạnh tranh nhiệt: 2021-07-2802: 45 Ouriga giống như tổng số điểm 61, Oliga ghi được 1 điểm;Kaili, PI và Gasal cũng ghi được 1 điểm, Nuggets III chắc chắn sẽ chắc chắn điểm số 100 điểm.

Điểm yếu của mùa giải này l